Synonymer til vise fram

annonsere, lansere, markedsføre, propagere, reklamere, skryte, spre informasjon, øve påtrykk, framstille, bemerke, beskrive, formulere, hevde, legge for dagen, nevne, omtale, ordlegge, påstå, si, tilkjennegi, uttale, ymte, ytre, åpenbareframstille, framføre, framtre, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette opp, sette sammen, spille, utføre, vise, anskueliggjøre, gi kjøtt på beinet, konkretisere, sette ut i livet, tydeliggjøre, virkeliggjøre, visualisereframtre,