Synonymer til vise framoppføre

oppføre, bygge, konstruere, mure, reise (rå form)oppføre, framføre, framstille, framtre, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, opptre, presentere, sette opp, sette sammen, spille, utføre, vise, kompilere, liste