Synonymer til vise framsette opp

sette opp, anbringe, feste, innfatte, innrette, installere, montere, plassere, samle, sette sammensette opp, framføre, framstille, framtre, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette sammen, spille, utføre, vise, kompilere, liste