Synonymer til vise tilframheve

framheve, angi, avgjøre, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, fremheve, gjøre oppmerksom på, klarlegge, konstatere, markere, nevne, poengtere, påpeke, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vektlegge, presisere, utheve