Synonymer til vise tilfremheve

fremheve, angi, avgjøre, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, framheve, gjøre oppmerksom på, klarlegge, konstatere, markere, nevne, poengtere, påpeke, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vektlegge, presisere, utheve