Synonymer til vise tilklarlegge

klarlegge, angi, avgjøre, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, framheve, fremheve, gjøre oppmerksom på, konstatere, markere, nevne, poengtere, påpeke, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vektlegge, presisere, utheve