Synonymer til vise tilkonstatere

konstatere, angi, avgjøre, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, framheve, fremheve, gjøre oppmerksom på, klarlegge, markere, nevne, poengtere, påpeke, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vektlegge, avsløre, bemerke, bli klar over, erfare, finne (ut), forstå, forsøke, få rede på, få øynene opp for, gjennomskue, iaktta, lukte lunta, lære, oppdage, se, snuse opp