Synonymer til vise tilnevne

nevne, angi, avgjøre, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, framheve, fremheve, gjøre oppmerksom på, klarlegge, konstatere, markere, poengtere, påpeke, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vektlegge, bemerke, beskrive, formulere, framstille, hevde, legge for dagen, omtale, ordlegge, påstå, si, tilkjennegi, uttale, ymte, ytre, åpenbare