Synonymer til vise tilpåpeke

påpeke, angi, avgjøre, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, framheve, fremheve, gjøre oppmerksom på, klarlegge, konstatere, markere, nevne, poengtere, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vektlegge, presisere, utheve