Synonymer til vise tilpoengtere

poengtere, angi, avgjøre, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, framheve, fremheve, gjøre oppmerksom på, klarlegge, konstatere, markere, nevne, påpeke, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vektlegge, presisere, utheve