Synonymer til vise

anskueliggjøre, framtre, gi kjøtt på beinet, konkretisere, sette ut i livet, tydeliggjøre, utføre, virkeliggjøre, visualisere, danselåt, dans, joik, kantilene, klang, komposisjon, lyd, låt, marsj, melodi, melodont, musikk, musikkstykke, rytme, sang, skaperverk, slager, slått, spill, strofe, sull, symfoni, tema, tone, tonekunst, framføre, framstille, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette opp, sette sammen, spille, vise framframføre, gaule, gjenlyde, gnåle, istemme, jodle, joike, klinge, kvede, kvitre, lokke, lulle, messe, musisere, nynne, skråle, synge, tralle, vokalisere, bemerke, beskrive, formulere, hevde, legge for dagen, nevne, omtale, ordlegge, påstå, si, tilkjennegi, uttale, ymte, ytre, åpenbareframstille, vise fram, vi