Synonymer til visesangsang

sang, akrostikon, allitterasjon, bokstavrim, dikt, dråpa, epos, gasel, haiku, halvrim, heksameter, kvad, limerick, lyrikk, mesostikon, nødrim, poem, poesi, prosadikt, rim(eri), salme, sonett, stavrim, telestikon, vers(ekunst), dans, danselåt, joik, kantilene, klang, komposisjon, lyd, låt, marsj, melodi, melodont, musikk, musikkstykke, rytme, skaperverk, slager, slått, spill, strofe, sull, symfoni, tema, tone, tonekunst, vise