Synonymer til visframgangsmåte

framgangsmåte, angrepsmåte, arbeidsmåte, metode, måte, plan, praksis, prinsipp, prosedyre, prosess, renkespill, strategi, system, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, innfallsvinkel, løsningsmetode, problemstilling