Synonymer til visiteregjennomgå

gjennomgå, bearbeide, behandle, bruke, dyrke, gripe an, håndtere, manipulere, manøvrere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, tilberedegjennomgå, bedømme, besiktige, betrakte, etterforske, finne ut (av), forske, granske, gå etter i sømmene, inspisere, kontrollere, legge under lupen, lese, lære, oppdage, prøve, ransake, rette søkelyset mot, sensurere, sikte, studere, søke, teste, undersøke, utforske, forske (på), gjennomsøke, lete, sjekke, visitere