Synonymer til visitereinspisere

inspisere, bedømme, besiktige, betrakte, etterforske, finne ut (av), forske, gjennomgå, granske, gå etter i sømmene, kontrollere, legge under lupen, lese, lære, oppdage, prøve, ransake, rette søkelyset mot, sensurere, sikte, studere, søke, teste, undersøke, utforske, befare, etterprøve, etterse, forhøre, forske på, forvisse seg om, føre tilsyn med, gå over, ha kontroll over, ha tilsyn, justere, kikke over skulderen, overvåke, påse, rette, revidere, sjekke