Synonymer til visitereransake

ransake, bedømme, besiktige, betrakte, etterforske, finne ut (av), forske, gjennomgå, granske, gå etter i sømmene, inspisere, kontrollere, legge under lupen, lese, lære, oppdage, prøve, rette søkelyset mot, sensurere, sikte, studere, søke, teste, undersøke, utforske, forske (på), gjennomsøke, lete, sjekke, visitere