Synonymer til visprinsipp

prinsipp, angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prosedyre, prosess, renkespill, strategi, system, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, doktrine, læresetning, teorem