Synonymer til visprosess

prosess, angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prinsipp, prosedyre, renkespill, strategi, system, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, påtale, rettergang, rettssak, rettstvist, sak, straffesak, strid, tiltale, tvist