Synonymer til vissenferdig

ferdig, apatisk, avkreftet, dorsk, dvask, døsen, døsig, gåen, klar, kraftløs, lei, matt, medtatt, nedkjørt, pumpa, sigen, slapp, sliten, søvnig, treg, trett, trøtt, utbrent, utkjørt, utmattet, avbud, avrunding, avslutning, avvisning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, finale, forbi, kroken på døra, nei, opphør, oppløsning, over, punktum, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, utløpferdig, avdød, avsjelet, dau, forulykket, hedenfaren, henfaren, livløs, avgjort, avsluttet, bestemt, endelig, fastsatt, ferdigstilt, fullbrakt, fullbyrdet, fullendt, fullført, fullkommen, gjennomført, i boks, kronen på verket, lagt siste hånd på, perfekt, satt ut i verden, virkeliggjort