Synonymer til vissenutmattet

utmattet, apatisk, avkreftet, dorsk, dvask, døsen, døsig, ferdig, gåen, klar, kraftløs, lei, matt, medtatt, nedkjørt, pumpa, sigen, slapp, sliten, søvnig, treg, trett, trøtt, utbrent, utkjørt, avmektig, maktesløs, puslete, skjør, skral, skrøpelig, sped, svak, svekket, utilstrekkelig, veik, viljeløs