Synonymer til vistilnærmingsmåte

tilnærmingsmåte, angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prinsipp, prosedyre, prosess, renkespill, strategi, system, taktikk, vei, innfallsvinkel, løsningsmetode, problemstilling