Synonymer til visualisereframtre

framtre, anskueliggjøre, gi kjøtt på beinet, konkretisere, sette ut i livet, tydeliggjøre, utføre, virkeliggjøre, vise, framføre, framstille, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette opp, sette sammen, spille, vise fram