Synonymer til viten

anskuelse, betraktning, betraktningsmåte, mening, oppfatning, standpunkt, syn, synsmåte, synsvinkel, tankeganganskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, dyktighet, anlegg, begavelse, ekspertise, evne, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kyndighet, talent, åredyktighet, dømmekraft, fornuft, forstand, intelligens, klokskap, kløkt, omtanke, resong, skarpsindighet, vett, visdom, vitenerfaring, avglans, erindring, hukommelse, husk, minne, minnesmerke, minnespenn, monument, opplevelse, reminisens, suvenirerfaring, kl