Synonymer til vitenforståelse

forståelse, affinitet, deltakelse, fellesskap, finne tonen, gjenklang, gjensidig åpenhet, harmoni, medfølelse, medlidenhet, samklang, sympati, tillit, tiltrekning, velvilje, vennlighet, vennskap, åndsfellesskap, åpenhetforståelse, anskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, brev, brevsamling, brevveksling, forbindelse, formidling, kommunikasjon, korrespondanse, post, utveksling (av informasjon)