Synonymer til viteninnsikt

innsikt, anskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, kunnskap, livsoppfatning, oppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, dyktighet, dømmekraft, fornuft, forstand, intelligens, klokskap, kløkt, kyndighet, omtanke, resong, skarpsindighet, vett, visdom, viten