Synonymer til vitenintelligens

intelligens, dyktighet, dømmekraft, erfaring, fornuft, forstand, innsikt, klokskap, kløkt, kunnskap, kyndighet, omtanke, resong, skarpsindighet, vett, visdom, hjerne, hjernemasse, hjernestammen, hode, kontrollsenter, lillehjernen, nervesystemets sentrum, planlegger, sjef, små grå, storehjernen, tanke