Synonymer til vitenskapeliglidenskapsløs

lidenskapsløs, allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, nøktern, objektiv, realistisk, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, apatisk, doven, følelsesløs, likegyldig, nummen, overfladisk, overlegen, , ufølsom