Synonymer til vitenskapelignøktern

nøktern, allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, objektiv, realistisk, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, avholdende, avholds, edru, fastende, klar, nykter, på vannvogna, sober, upåvirket