Synonymer til vitenskapeligrealistisk

realistisk, allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, objektiv, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, anslagsvis, antatt, plausibel, sannsynlig, til å forvente, troverdig, ventet, virkelighetstrorealistisk, beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, vitnefast