Synonymer til vitenskapeligsann

sann, allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, objektiv, realistisk, reell, saklig, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, autentisk, edel, ekte, ektefødt, fullblods, genuin, hundre prosent, legitim, lødig, opprinnelig, original, pur, rein, reinspikka, ren, ublandet, uforfalsket, vaskeektesann, beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, vitnefastsann, bona fide, fair, hederlig, med hånden på hjertet, oppriktig, ordholden, pålitelig, real, redelig, renhårig, rettlinjet, rettskaffen, sanndru, sannferdig, sannhetskjærlig, tilforlatelig, tro, trofast, troverdig, ubestikkelig, ærlig