Synonymer til vitnebefeste

befeste, (for)herde, armere, avstive, bestyrke, effektivisere, forsterke, gi næring til, hjelpe, intensivere, konsolidere, kvikke opp, maksimere, minimere, oppmuntre, skjerpe, spare kostnader, stabilisere, stadfeste, stimulere, stive/stramme opp, stramme inn, styrke, stålsette, utbygge, væpnebefeste, anerkjenne, attestere, bedyre, beedige, bejae, bekrefte, besegle, bevise, bevitne, erkjenne, forsikre, godkjenne, innrømme, konfirmere, konstantere, parafere, ratifisere, sanksjonere, sanne, si ja til, verifisere, barrikadere, beskytte, blokkere, forskanse, sikre, stenge