Synonymer til vitnebesegle

besegle, anerkjenne, attestere, bedyre, beedige, befeste, bejae, bekrefte, bestyrke, bevise, bevitne, erkjenne, forsikre, godkjenne, innrømme, konfirmere, konstantere, parafere, ratifisere, sanksjonere, sanne, si ja til, stadfeste, verifisere, avgjøre, avrunde, avslutte, avvende, avvikle, bli ferdig med, bringe i havn, bringe til ende, bringe til opphør, fullbyrde, fullende, få fra hånden, gjøre en ende på, gjøre ferdig, gjøre opp, heve, krone, legge siste hånd på, likvidere, nedlegge, oppløse, ordne, runde av, slutte, stanse