Synonymer til vitnefast

beviselig, bevist, faktisk, korrekt, objektiv, realistisk, reell, riktig, sann, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, virkelig, akkurat, avpasset, eksakt, nøyaktig, presis, punktligkorrekt, allmengyldig, beskrivende, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, saklig, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelighetsnær, vitenskapeligrealistisk, anslagsvis, antatt, plausibel, sannsynlig, til å forvente, troverdig, ventet, virkelighetstrorealistisk, ansett, bra, brukbar, egnet, fagmessig, fint, flott, fordelaktig, formålstjenlig, full