Synonymer til vitnefastsann

sann, allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, objektiv, realistisk, reell, saklig, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, vitenskapeligsann, autentisk, edel, ekte, ektefødt, fullblods, genuin, hundre prosent, legitim, lødig, opprinnelig, original, pur, rein, reinspikka, ren, ublandet, uforfalsket, vaskeektesann, beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, bona fide, fair, hederlig, med hånden på hjertet, oppriktig, ordholden, pålitelig, real, redelig, renhårig, rettlinjet, rettskaffen, sanndru, sannferdig, sannhetskjærlig, tilforlatelig, tro, trofast, troverdig, ubestikkelig, ærlig