Synonymer til vitskonsekvens

konsekvens, effekt, følge, gjøre susen, innflytelse, inntrykk, innvirkning, påvirkning, reaksjon, resultat, ringvirkning, spor, verdi, virkning, fasit, ja, javel, jo, konklusjon, løsning, motinnlegg, motstykke, nei, parallell, replikk, respons, svar, tilbakemelding, tja, utfall