Synonymer til vitsresultat

resultat, betraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, konklusjon, overveielse, resonnement, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurderingresultat, effekt, gjøre susen, innflytelse, inntrykk, innvirkning, konsekvens, påvirkning, reaksjon, ringvirkning, spor, verdi, virkning, fasit, ja, javel, jo, løsning, motinnlegg, motstykke, nei, parallell, replikk, respons, svar, tilbakemelding, tja, utfall