Synonymer til vogntogtog

tog, 17. mai-tog, eskorte, flokk, følge, hale, karavane, kavalkade, kompani, kortesje, lag, opptog, parade, prosesjon, påheng, rei, suite, sveit, syttendemaitog, tropp, batteri, geledd, kordong, , linje, manngard, rad, rekke, rekkefølge, sekvens, serie, sett, syklus, turnustog, bil, buss, båt, ekspressbuss, farkost, ferje, fly, hestedrosje, hurtigtog, kjøretøy, leddbuss, regionaltog, svevebane, sykkel, t-bane, trailer, transportmiddel, trikk, vogntog