Synonymer til voldtarise

rise, banke, bite, denge, forderve, hudflette, jule opp, klype, kveste, piske, pryle, rundjule, skade, skamslå, slå, sparke, stikke, såre, torturere, tukte, gigant, jette, jøtul, kjempe, koloss, kyklop, mastodont, titan, troll