Synonymer til voldtekttukt

tukt, angrep, antasting, bank, buksevann, dask, forbrytelse, juling, maktmisbruk, nesestyver, omgang, overfall, overgrep, pikk, pryl, ran, rapp, ris, selvtekt, sjikane, slag, smekk, spark, urett, urettmessighet, avstraffelse, bot, dom, erstatning, fengsel, frihetstap, gjengjeld, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, vederlag