Synonymer til vordenopprinnelse

opprinnelse, (ens) eget kjøtt og blod, aner, avstamning, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, klasse, nærmeste, opphav, rase, slekt, stamtre, ættopprinnelse, avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opprettelse, oppstart, opptakt, skapelse, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, åpningopprinnelse, dannelse, framvekst, fødsel, oppkomst, proveniens, tilblivelse, begynnelsessted, belegg, informant, kildeskrift, rot, startsted