Synonymer til vrakslant

slant, avfall, etterlatenskap, fossil, levning, relikt, reminisens, rest, ruin, stump, beløp, betalingsmiddel, grunker, gryn, kapital, likvider, midler, mynt, penger, sedler, skilling, slanter, summer, valuta, verdi, økonomi