Synonymer til vurdereoppgi

oppgi, ansette, anslå, avmåle, bedømme, beregne, dimensjonere, disponere, estimere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, måle, overveie, planlegge, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, avskrive, avstå fra, avsverge, bryte, forsage, frafalle, fratre, fravike, gi avkall, gi opp, gi på båten, gi slipp på, gi tapt, henlegge, hoppe av, kapitulere, la falle/være/fare, legge på hylla, rømme, si farvel til, skrinlegge, skyte en hvit pinn etter, slippe, slå fra seg, venne seg av med