Synonymer til vurdereregne med

regne med, akseptere, anta, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, sluke rått, stole på, tenke, tro, være av den oppfatningregne med, ansette, anslå, avmåle, bedømme, beregne, dimensjonere, disponere, estimere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, måle, oppgi, overveie, planlegge, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, bebude, forutse, forutsi, forvente, love, predikere, profetere, prognostisere, spå, tippe, varsle, vente seg