Synonymer til vurdereskjønne

skjønne, akte, anse, anslå, bedømme, beregne, betrakte, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, overveie, regne, se an, se på, sensurere, sette pris på, skatte, ta stilling til, taksere, vekte, verdsette, begripe, bli klar over, demre for (en), erkjenne, fatte, forstå, få inn i hodet, innse, oppfatte, tenke seg til, utlede