Synonymer til vurdering

betraktning, anskuelse, betraktningsmåte, mening, oppfatning, standpunkt, syn, synsmåte, synsvinkel, tankegangbetraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, konklusjon, overveielse, resonnement, resultat, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, arrangement, form, formulering, fremstilling, innretning, montasje, oppsetning, oppstilling, orden, redaksjonframstilling, abstraksjon, anelse, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, plan, refleksjon, tankeoverveielse, argument, argumentasjon, begrunnelse, erklæring, forklaring, forsvar, grunn, motivering, påstan