Synonymer til vurderingkonklusjon

konklusjon, betraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, overveielse, resonnement, resultat, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, fasit, ja, javel, jo, konsekvens, løsning, motinnlegg, motstykke, nei, parallell, replikk, respons, svar, tilbakemelding, tja, utfall