Synonymer til vurderingresultat

resultat, betraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, konklusjon, overveielse, resonnement, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, effekt, gjøre susen, innflytelse, inntrykk, innvirkning, konsekvens, påvirkning, reaksjon, ringvirkning, spor, verdi, virkning, vitsresultat, fasit, ja, javel, jo, løsning, motinnlegg, motstykke, nei, parallell, replikk, respons, svar, tilbakemelding, tja, utfall