Synonymer til ydmykehemme

hemme, avskjære, avverge, begrense, blokkere, boikotte, forby, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hindre, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, obstruere, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, stanse, stoppe, utelukke, vegrehemme, baste og binde, beseire, betvinge, bøye, diskriminere, dominere, dukke, dupere, holde nede, knekte, kue, kujonere, kuste, kvele, nedkjempe, slå ned, terrorisere, tvinge, tyrannisere, underkue, undertrykke, forhale, forsinke, hefte, holde igjen, holde tilbake, trekke i langdrag, trekke ut, trenere, utsette