Synonymer til ydmykelse

anstendighet, beskjemmelse, blussel, blygsel, fornedrelse, forsmedelse, nedverdigelse, prostitusjon, skam, skjensel, spott og spe, til narr, tort, vanheder, vanære, fantord, forakt, forhånelse, fornærmelse, hån, ironi, latterliggjørelse, nid, persiflasje, ringeakt, sarkasme, satire, skose, sneiord, spe, spitord, spott, spydighet, avslag, avvisning, blokkering, boikott, diskvalifikasjon, løpepass, nei, refusjon, sensur, sladd, streik, utelukkelse, utestengelseforakt, ring