Synonymer til ymsespredte

spredte, allehånde, alskens, atskillige, ditt og datt, diverse, flere, noe av hvert, noen, ulike, visse, en av ti, en brøkdel, en håndfull, en og annen, enkelte, et fåtall, et par, , fåtallig, ikke mange, lite antall, mindretall, somme, sparsomme